Spørsmål og svar – en vintersesong med Korona i Norge

Vi får mange spørsmål fra dere angående den kommende vintersesongen, refusjon og regler dersom anlegget må stenge på grunn av Covid-19. Det er også mange som lurer på hvordan vinteren blir hos anleggene våre.
Noen av disse spørsmålene kan vi svare på, andre vil det komme oppdateringer på senere.

Her har vi samlet noen av de mest stilte spørsmålene i håp om at dette gir dere som venter på vinteren, noen gode svar.
Send oss gjerne fler spørsmål til [email protected]

Anlegget

– Kommer dere til å stenge deler av anlegget eller redusere heiskapasitet i år på grunn av Covid-19?

Arbeidet med å se på smittevernsrutiner og hvordan vi best ivaretar dere mens dere er i anleggene våre, er vi godt i gang med sammen med medlemmene våre. Det gjelder alt fra smittevern i gondoler og på heis, skiskoler og heiskortsalg, og ikke minst renhold og rutiner på serveringsstedene våre og i anlegget generelt.
Hvert enkelt anlegg vil vise til rutiner på sine nettsider og vi får hjelp av media til å fortelle hva som gjelder. Situasjonen utvikler seg som kjent hele tiden og det vil kunne være lokale forskjeller i forhold til krav, pålegg, anbefalinger om for eksempel bruk av munnbind, og smitte- og utbruddssituasjoner. Det er kommuneoverlegen som er den øverste smittevernsansvarlige i hver kommune, men vi jobber godt sammen med legene med det som mål å kunne ha mest mulig like regler i alle alpinanleggene våre for å trygge gjestene på en forutsigbar og god måte.

Hovedregler gjelder hos oss som ellers i samfunnet:

  • ikke dra på ski hvis du er smittet, syk eller i karantene, da skal du bli hjemme
  • vær nøye med renhold, vask hendene og vi hensyn til andre
  • hold avstand
  • følg de skilt og anbefalinger du møter i alpinanlegget, og innrett deg slik du blir bedt om, så hjelper du oss med det viktige smittevernsarbeidet

– Hvordan håndterer dere smittevernet i alpinanleggene?

Vi har anbefalte skjerpede rutiner på renhold, og følger retningslinjene i god dialog med FHI og Helsedirektoratet. Anlegget skal desinfiserere alle nødvendige kontaktpunkt, som dørhåndtak, toaletter, bankterminaler, fjernkontroller og andre glatte flater og vi oppfordrer til touch free betalingsløsninger og til å kjøpe heiskort på nett der det er mulig.

Skiskoler, skiutleie, skibusser og alle tilknyttede næringer i alpinanleggene har fått egne anbefalinger fra bransjeforeningen vår de blir bedt om å følge. I anleggene er det nå god og tydelig veiledning om hvordan du skal oppføre deg i heiskøen, i heisen, hvis du trenger hjelp, hva du skal gjøre hvis du skal på skiskole eller trening og renn osv. slik at gjestene skal føle seg trygge og ivaretatt. Er du usikker, ta gjerne kontakt med anlegget dit du skal så hjelper de deg gjerne.

Som ellers i samfunnet er det avstand som gjelder, både i heisen og i heiskøen. Følg skilt og anvisninger i anlegget, så er du trygg.

– Hvorfor har noen anlegg begrenset kapasitet, og noen slipper kun til et begrenset antall kortkjøp?

Gjeldende avstandskrav i heis (og køer) medfører at skianlegg som normalt har en høy utnyttelse av praktisk heiskapasitet må sette en begrensning på antall gjester i anlegget på samme tid. Din trygghet, vårt ansvar som vi sier.  For å kunne overholde avstandskravene har noen anlegg måttet innføre kapasitetsbegrensning på antall skigjester pr dag. Flere steder er også utvalget av åpne heiser og bakker begrenset da det har vært mildvær og lite snø før jul, så dette går «hånd i hånd». Dette betyr i praksis at anleggene kan ta imot  for eksempel inntil 60% av total kapasitet på dager med stor trafikk. Ved å begrense antallet gjester hjelper det anlegget med å sikre god trafikkflyt og effektive heiskøer, og du vil oppleve skidagen som trygg i forhold til krav om avstand i heiskøer, heis og andre steder der man lett får ansamlinger av folk.

Vi ønsker alle sammen en lang vintersesong og det får vi gjennom gode smittevernstiltak. Med kapasitetsbegrensning i noen anlegg vil det enkelte dager raskt bli utsolgt. Vi ber derfor om at du sjekker hva som gjelder i det anlegget du ønsker å besøke, på anleggets hjemmesider i forkant av turen, og kjøper ditt heiskort så tidlig som mulig online der det er tilgjengelig. Er det fullt den aktuelle dagen, sjekk gjerne andre dager. Velkommen til trygge skiopplevelser i vinter og takk for at du forstår at dette er nødvendig for din og andre gjesters trygghet i år.

Refusjon og avbestilling

– Hva skjer dersom anleggene må stenge i år på grunn av pandemien? Får vi tilbake penger for sesongkortet vi kjøper i år?

Her er det et hvert enkelt anlegg sine kjøpsvilkår som gjelder. Anleggets regelverk ved avbrudd i sesongen, enten det er pandemi, værforhold eller snømangel som er årsaken til avkortning, skal ligge godt synlig der du kjøper heiskort enten digitalt eller på fysisk utsalgssted. Alpinanleggenes Landsforening som driver fnugg.no og som representerer 210 alpinanlegg, kan bare komme med anbefalinger og forslag om «bransjestandard» til våre medlemmer. Så må hvert enkelt anlegg selv bestemme hvilket nivå de legger seg på, akkurat som de ulike hotellene og flyselskapene gjør i forhold til refusjon.

– Hva skjer dersom gjester ikke får reise inn til Norge på grunn av Korona, eller at dere må stenge landet på grunn av det?

Her er det også et hvert enkelt anlegg, reise- eller bookingselskap sine avbestillings- og refusjonsregler som gjelder så sjekk dette med utsalgsstedet. Så er det slik at alpinanleggene og reiseselskapene til en hver tid må forholde seg til gjeldende regelverk om innreise og karantenereglement. Dette er vi nøye med å påpeke, og vi ønsker ikke at folk som er i karantene fordi de kommer fra røde land eller fordi de har mulig smitte eller sykdom, skal dra på ski. Da skal de være hjemme.

– Vi synes det er ugreit å reise fordi vi er redde for Covid. Kan vi avbestille når som helst å få full refusjon?

Her gjelder også alminnelige avbestillingsregler for det selskapet du har kjøpt reisen eller heiskortet av så sjekk med utsalgsstedet. 

–  Vi hadde sesongkort i fjor og fikk ikke brukt kortet de siste ukene siden dere stengte. Får vi igjen penger for dette?

Alpinanleggenes Landsforening har utarbeidet en bransjestandard som gjelder med tanke på avbrudd i sesongen, enten det er pandemi, værforhold eller snømangel. Slik den er utformet med grunnlag i kjøpsloven, utløser det ingen refusjon dersom anlegget holdt åpent 2/3 av sesongen. I fjor, på tross av at de seks siste ukene ble stengt ned, ble 2/3 av sesongen gjennomført hos de aller fleste alpinanleggene slik at det ikke utløses en refusjon på sesongkort. Anlegg kan ha avvik fra denne bransjestandarden så det er kjøpsbetingelsene til et hvert enkelt alpinanlegg som uansett vil gjelde. 

– Får vi som hadde sesongkort i fjor noen større rabatt enn andre ved kjøp av årets sesongkort?

Sjekk med ditt aktuelle anlegg, her er det mange ulike rabattvarianter å hente og Alpinanleggenes Landsforening har ikke lov å blande seg inn i prisspørsmål, det ville være konkurransevridende.

– Det er utrolig dårlig at dere ikke betaler ut refusjon til alle oss som hadde sesongkort i fjor, må det være slik?

Vi har forståelse for at sesongen ble kort for mange i fjor. Det ble den også for oss. I og med at vi ble pålagt å stenge grunnet den svært alvorlige smittesituasjonen med Covid-19, var dette en høyst uforutsett situasjon for vår del. Mange ansatte ble permittert og alpinanleggene tapte ca 400 millioner bare i heiskortsalg som følge av nedstengingen. Vi skulle selvsagt ønske sesongen hadde blitt gjennomført som planlagt, ingen ønsker flere skidager for våre gjester enn oss. Alt fokus nå ligger i å sørge for at årets sesong blir gjennomført på en forsvarlig måte med hensyn til smittevern og ikke minst at sesongen blir snørik og lang. 

Helt til slutt:

– Vi kan love deg at alle som jobber i alpinanlegg gjør alt de nå kan for at det skal bli en så god, lang og trygg vinter som mulig! Nå venter vi på fler kuldegrader og mer snø, og gleder oss enormt til å ønske velkommen ut. Vi gleder oss til å se deg og lover å holde deg fortløpende oppdatert hvis det skulle komme noen ny aktuell og viktig informasjon som kan trygge din fine vintersesong i ett av våre mange anlegg. Ta gjerne en titt på fnugg-kartet så lenge, så kanskje du får lyst til å besøke et hittil ukjent anlegg i vinter?

Velkommen ut!

Vennlig hilsen
Camilla Sylling Clausen
på vegne av våre 210 alpinanlegg

Generalsekretær
Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner