Slik bruker du data fra fnugg

Vi ønsker alle skilrelaterte nettsider velkommen til å benytte seg av data fra fnugg med informasjon om anlegg, heiser, bakker, føre og væreforhold!

Gjeldende betingelser for all bruk og uthenting av data:

Det er ikke lov til å bruke våre data i tjenester som tilsvarer fnugg.no. Når du bruker data fra fnugg må du alltid opplyse at informasjonen er hentet fra fnugg.no, enten i tekstform eller ved bruk av vår logo. Informasjonen som kan hentes ut gjennom fnuggs åpne API er beskyttet av åndsverkslovens bestemmelser. Vi kan når som helst trekke tilbake samtykket til bruk.

Alt innhold du henter fra fnugg skal merkes på en godt synlig måte for brukere, i samme størrelse om øvrig tekst, og lenkes til siden dataen er hentes fra – eksempelvis en anleggsside. Merkingen skal stå i tilknyting til dataen som hentes ut. Innholdet skal merkes med følgende tekst og logo:

Det er ikke lov å lage tjenester som fremstår som fnugg, eller benytte logo som en del av din tjeneste. Det er heller ikke lov å endre innholdet (f.eks. legge inn mer snø for å få varselet til å se bedre ut).  Ta kontakt med oss dersom du planlegger å bruke datagrunnlaget på sider med svært stor trafikk.

Kontaktperson: Camilla Sylling Clausen ([email protected])

 

Bruk av fnugg sitt API:

Tjenesten fnugg har et åpent grensesnitt for å hente ut for alle tilknyttede anlegg. Dataene er tilgjengelige for bruk under gjeldene betingelser. Ta kontakt med Camilla Sylling Clausen ([email protected])  for å få tilgang til teknisk API dokumentasjon.


Bruk av utlistinger fra fnugg: 

Se følgende URL for bruk av fnugg-data: https://api.fnugg.no