Kjenner du til Alpinvettreglene?

For fokus på din egen og andres sikkerhet, skilter alpinanleggene med internasjonale alpinvettregler plassert rundt om i landets alpinbakker. Alpinanleggenes Landsforening oppfordrer alle våre gjester til å sette seg inn i dette enkle settet med regler.

-Vi ønsker å minne folk på at vi sammen må ta ansvar, og ønsker at folk følger de ti Alpinvettreglene, sier Camilla Sylling Clausen, Generalsekretær i Alpinanleggenes Landsforening (ALF).

Sylling Clausen håper folk tar seg tid til å lese reglene på skiltene som er plassert tydelig rundt i de 200 alpinanleggene foreningen representerer. En undersøkelse gjennomført av ALF viser at over 90 prosent av skadene i en alpinbakke kan lastes skiløperen selv.

– Alt som har med fart å gjøre er jo forbundet med en viss risiko. Ved at du som kjører selv viser ansvar, anpasser farten etter forholdene og etter din egen ferdighet, og ved at du tilpasser utstyret ditt slik at det er sikkert, er du med på å redusere skaderisikoen for deg selv og andre.

De som jobber ute i alpinanleggene jobber også forebyggende ved å sikre og merke nedfarter og heiser, slik at våre gjester er ivaretatt på best mulig måte.

Skipatruljene sin jobb er rikholdig – de har fokus på å sikre og trygge nedfartene. De polstrer master og snøkanoner, setter opp sikkherhetsnett, merker parker og hopp, og alt annet som har med sikkerhet å gjøre. I tillegg er det viktig med skilting og opplysninger om skredfaregrad der folk ferdes i bratt terreng utenfor merkede og sikrede løyper. Skipatruljen eller Røde Kors hjelpekorps blir tilkalt ved skade, gir førstehjelp og frakter pasienten trygt ned for videre legehjelp der det er nødvendig.

-Folk er heldigvis stort sett bevisste sitt eget ansvar. Det er som med bil, Statens vegvesen gjør folk bevisste på beltebruk, på samme måte er det med Alpinvettreglene som er tilpasset dagens skikjørere og dagens kunnskap.

-Bruk gjerne ryggplate og selvfølgelig hjelm, og vis hensyn til andre gjester, avslutter Camilla. Da gjenstår det bare å ha det moro ute!

 

11226172_1025186174169615_6251209552252723835_n

Skiltene kan du lese på engelsk, nynorsk og bokmål.