Vi er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. Her finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som vi innhenter fra abonnenter på puddervarsel via fnugg.no.

Behandlingsansvarlig
Norske Alpinanlegg og Fjelldestinasjoner , org. nr. 965 896 066, («ALF», «oss» eller «vi») er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen, og er ansvarlig for å sikre at behandlingen utføres i overenstemmelse med gjeldende lovgivning.

Dersom noe i denne personvernerklæringen er uklart, du ønsker å utøve dine rettigheter som angitt i punkt 5 nedenfor, eller du har øvrige spørsmål om hvordan ALF behandler dine personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med ALF.

Våre kontaktdetaljer er:

Norske Alpinanlegg og Fjelldestinasjoner

Fridtjof Nansens vei 19
0369 OSLO

Telefonnummer: 22464660

Til hvilke formål og på hvilket grunnlag behandler ALF personopplysninger
Vi behandler personopplysninger om abonnenter på puddervarsel via fnugg.no med formål om-, og i den utstrekning det er nødvendig for, å levere tjenesten, herunder etterfølgende support-tjenester. Vi behandler de personopplysninger om deg som er avgitt i forbindelse med påmelding til abonnementet på puddervarselet.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er at denne er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i, eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre.

Informasjonskapsler brukes primært for å måle trafikk og optimalisere tjenesten.

Hvem deler ALF personopplysningene dine med?
Vi deler ikke dine personopplysninger med andre enn våre samarbeidspartnere og leverandører (f.eks. IT-leverandører) som er underlagt databehandleravtaler med ALF og som kun behandler personopplysningene på våre vegne og i henhold til våre instrukser.

Hvor lenge vi behandler personopplysninger
Vi behandler og lagrer personopplysningene dine kun så lenge som er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for, og i alle tilfeller kun så lenge som ditt abonnement på puddervarsel varer, og vi vil deretter permanent og sikkert anonymisere eller slette personopplysningene.

Dine rettigheter, og hvordan ivareta dem
I forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger har du visse rettigheter, dette inkluderer:

Innsynsrett: Du har rett til å få vår bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg eller ikke, og dersom dette er tilfellet, å be om innsyn i personopplysningene. Innsynsinformasjonen inkluderer – blant annet – formålene med behandlingen, de berørte kategoriene av personopplysninger, og mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er eller vil bli utlevert til. Dette er imidlertid ikke en absolutt rettighet og andres rettigheter og interesser kan begrense din innsynsrett. Du kan ha rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles. Dersom mer enn én kopi blir anmodet av deg, kan vi kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene våre.

Rett til retting: Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet av oss. Avhengig av formålene med behandlingen, kan du ha rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert, herunder ved å fremlegge en supplerende erklæring.

Rett til sletting: Under visse omstendigheter, har du rett til å få personopplysningene om deg slettet, og vi kan ha plikt til å slette slike personopplysninger.

Rett til begrensning av behandling: Under visse omstendigheter, har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger om deg begrenses. Dersom dette er tilfelle, vil de respektive opplysningene bli merket og bare behandlet av oss for bestemte formål.

Rett til å protestere: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å protestere til enhver tid, av grunner knyttet til din særlige situasjon, mot vår behandling av dine personopplysninger. Det vil kunne kreves at vi ikke lenger behandler dine personopplysninger. Du vil dessuten ha rett til å protestere til enhver tid mot behandling av dine personopplysninger, hvis disse behandles for direkte markedsføringsformål, herunder profilering i den utstrekning dette er relatert til slik direkte markedsføring. I et slikt tilfelle vil ikke dine personopplysninger lenger behandles for slike formål av oss.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: Uten at det berører annen administrativ eller rettslig prøving, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet dersom du anser vår behandling av dine personopplysninger å være i strid med personvernreglene. Tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet. Se www.datatilsynet.no for videre informasjon.