Slik vil korona påvirke vinteren – oppdatert 15 desember 2021

Vi kommer til å gjøre alt vi kan for at denne sesongen skal oppleves så lik som mulig en vanlig vinter, men samtidig er vi er helt avhengig av at våre kjærkomne gjester også følger de råd som til en hver tid blir gitt. Vi følger nasjonale råd og anbefalinger, og minner dere om at det også kan forekomme spesielle lokale restriksjoner der du er.

Alle anleggene våre har skilt og informasjon om regler og smittevern på plass etter gjeldende anbefalinger.

Under ser dere noen typiske spørsmål og svar om hva som gjelder nå.
Vi oppfordrer alle til å vise hensyn og ta noen forholdsregler i våre alpinanlegg, slik at du og andre skal føle seg trygge, og ha en fin og lang vinter!

Vi gjør også oppmerksom på at disse veiledningene vil kunne endres i tråd med nasjonale endringer.

Spørsmål og svar – en ny skisesong med Korona i Norge, hva innebærer det?

Dette ber vi deg huske på aller først:

Det absolutt viktigste vi krever av deg som gjest før du tar skiene fatt, er at du selv tar avgjørelser på følgende:

  • Er jeg syk?
  • Er jeg i karantene?

I så fall skal du ikke besøke anleggene våre. Vi er helt avhengige av at folk som har symptomer, er syke eller er i karantene, holder seg hjemme.

Husk;

  • God hånd- og hostehygiene

Hva gjør dere i alpinanleggene med tanke på Korona i år? I fjor var det masse restriksjoner.

I år er det en bransjeanbefaling om å bruke munnbind utendørs i heiskøen, i skiheisen eller andre steder ute der det er vanskelig å holde avstand. Dette er altså en anbefaling som det er opp til deg som gjest om du vil følge, og vi setter pris på at du også hjelper oss med å unngå trengsel og bidrar til å holde avstand der det går.

Utover det kan heisene kjøres som vanlig med normal kapasitet, men her vil vi utvise en viss varsomhet med å fylle opp stolheiser, da vi ønsker å bidra med og holde avstand dersom det blir nødvendig.

Ellers vil vi oppfordre dere som gjester til å utvise hensyn og følge med. Står du eller dere i en kø dere opplever er for tett, ta et steg tilbake og gi beskjed.

Kjøp gjerne heiskortet ditt på nett om du kan!

Innendørs er det som kjent nå strenge restriksjoner om avstand, munnbind, sitteplasser og servering, så husk munnbindet og følg anviste restriksjoner der du er. Husk også å ta med munnbind til skibuss, taxi osv.!

Restauranter og servering:

  • Nasjonal skjenkestopp fra og med 15. desember kl. 00:00 til 13. januar.
  • 1 meter avstand mellom gjester.
  • Alle gjester må registrere seg på spisestedet (SafeSpot som i fjor)

Her viser vi til serveringsbransjenes egen smitteveileder, da det nå er strenge nasjonale tiltak om avstand, registrering og servering.

Mer om disse tiltakene kan du lese her.

Serveringssteder, butikker, arrangementsansvarlige og andre må sørge for å følge opp. regelverket innendørs, og du må regne med å registrere deg på spisestedene.

Nå gjelder også nasjonalt plikt om munnbindbruk:

  • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, i taxi og på innendørs stasjonsområder. Munnbindplikt gjelder personer over 12 år. Plikten gjelder når man ikke sitter ved bordet på et serveringssted. Det er ikke forskriftsfestet en generell plikt til å bruke munnbind på arrangementer.

Les mer om de nye nasjonale tiltakene fra Regjeringen her.

Vi viderefører god håndhygiene og minner om at det er svært viktig at du holder deg hjemme om du er syk eller er i karantene. Vi viderefører også flere av de nyttige digitale løsningene vi innførte i fjor, som bestilling, reservering og registrering.

– Vi kommer fra en kommune med restriksjoner, hvordan forholder vi oss til det om vi besøker dere?

Ifølge NHO skal gjester som kommer fra kommuner med regionale tiltak, ta med seg smittevernstiltak fra den kommunen de kommer fra, på reise til andre kommuner eller steder. Her er vi helt avhengig av at dere selv følger opp hva slags regler som til enhver tid gjelder i deres egen hjemkommune, og vi håper alle tar dette på alvor slik at vi sammen gjør det vi kan. Det kan i beste fall bety at skisesongen blir så lang og god som vi håper.

Vil det fortsatt være Antibac på serveringssteder lett tilgjengelig?

Ja. De gode rutinene fra i fjor tar vi med oss videre i år også, og alle anbefales å ha god håndhygiene i anlegget. Serveringsstedene våre holder også den samme strenge rutinen på vask av overflater og berøringssteder i tillegg til de andre krav og restriksjoner som er i serveringsbransjen nå.

Hva gjør dere dersom noen i anlegget blir smittet?

Da vil kommunens smitteteam varsles, som i fjor, og tar hånd om dette på samme måte som om man blir smittet hjemme eller et annet sted.

Hva skjer hvis det innføres krav om Koronapass?

Bruk av Koronapass som et alternativ til nedstenging krever at det foreligger en kommunal forskrift om dette, og det er opp til kommunen og kommuneoverlegen å informere hvis dette innføres. Vi vil selvsagt hjelpe til med å dele aktuell informasjon i våre kanaler hvis det er informasjon som vil være nyttig for deg som skigjest.

Enn så lenge henviser vi til FHI sine hjemmesider for mer utfyllende informasjon omkring bruken av Koronapass, og vi vil kunne si mer om detaljene omkring en slik innføring etterhvert som det skulle bli aktuelt.

Hvis dere må stenge ned alpinanlegget, får vi refundert heiskortet?

Her viser vi til salgsbetingelsene som til enhver tid gjelder for stedet der du kjøper sesongkort. Disse skal være tilgjengelige på utsalgsstedet.

Takk for at du hjelper oss å holde åpent ved at du følger disse rådene!

Så vet vi samtidig, som de fleste nå har vent seg til, at det på kort varsel kan komme andre beskjeder, men da skal vi gjøre det vi kan for å informere om dette.

Nye regler for innreise til Norge fra andre land

Alle fra EU, EØS, Schengen og Storbritannia kan reise inn til Norge, men må registrere seg ved innreise. I tillegg må alle teste seg ved ankomst til Norge, det gjelder selv om du er fullvaksinert. Reisende fra land utenfor Europa må også registrere seg og teste seg, men kan i tillegg være omfattet av karantenekrav. Det ligger en mer utfyllende artikkel om innreise på våre nettsider, den oppdatere i løpet av formiddagen i morgen. https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/koronavirus/nyhet/2021/oppdaterte-reiserad/

De under 16 år trenger ikke å registrere seg.

Det er korrekt at alle må teste seg ved ankomst, inkludert barn. Det eneste unntaket er «Barn under 16 år skal ikke testes der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet». Det vil si at det klare utgangspunktet er at absolutt alle, uavhengig av alder og vaksinasjonsstatus, skal testes ved ankomst til Norge.

For mer informasjon om innreise kan du lese denne nyttige karantenesjekken

Husk å ta med/laste ned ditt koronasertifikat som viser at du er fullvaksinert og/eller har hatt covid-19 de siste seks månedene.

Siste nytt om vær, snø og datoer for sesongstart finner du her: https://fnugg.no/anleggstype/sesongstart/

For mer og alltid oppdatert informasjon om innreiseregler, karantene og smittesituasjonen forøvrig, sjekk regjeringen.no og helsenorge.no

Dette gjør vi:

  • Vi har skjerpede rutiner på renhold, og følger retningslinjene i vår bransje
  • Vi desinfiserer alle nødvendige kontaktpunkt, som dørhåndtak, toalett, fjernkontroller og andre glatte flater.
  • Alle våre alpinanlegg skal være utstyrt med desinfeksjonsmiddel tilgjengelig og god og tydelig kommunikasjon til våre gjester.

Har du noe du vil melde fra om eller spørre om?
Send en epost til oss  eller ring +47 22464660

Med ønske om en trygg, lang og hvit vinter. Velkommen ut!

Vennlig hilsen
Camilla Sylling Clausen
Generalsekretær
Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner