Hvordan blir sesongstarten?

Vi i foreningen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner har jobbet med kartlegging, smittevern og veiledning av våre alpinanlegg helt siden nedstengningen 12 mars. Som alle vet forandrer smittesituasjonen både i Norge og i Verden seg raskt, og akkurat nå er det ganske krevende. I tillegg endres regelverk og innstramminger hele tiden. Vi har derfor forsøkt å samle noen spørsmål og svar her, slik at det kan bli litt lettere å holde oversikten.

Så vet vi at alt kan se annerledes ut om noen dager igjen, men dette gjelder akkurat nå. Kulda er på vei og vi som driver alpinanlegg håper på en snarlig sesongåpning, selv om den nok vil bli annerledes og med restriksjoner. Du skal føle deg trygg, og vi håper og tror at alle våre gjester vil være med å bidra, slik at sesongen kan bli så lang og fin som mulig. Tusen takk for hjelpen!

Kan kommunene innføre strengere regler for smittevern?

Ved høy smitte kan kommunene innføre strengere regler for smittevern.
Helse- og omsorgsdepartementet har laget et rundskriv om forslag til lokale smitteverntiltak.

Kan jeg reise på hytta og handle på veien?

Alle unødvendige innenlandsreiser frarådes. Du må gjøre en vurdering om reisen du skal gjøre, er nødvendig og om du kan unngå kontakt med andre mennesker under reisen. Reiser til fritidsbolig kan gjennomføres, dersom du ikke har kontakt med andre, og du bør unngå å gå på butikker og offentlige steder i hyttekommunen. Les mer på helsenorge.no

Kan folk i karantene arbeide eller oppholde seg i alpinanlegget?

Nei.

Gjelder 1 meter avstand for alle?

1 metern gjelder som hovedregel for alle og i alle situasjoner. Det er et krav i covid-19 forskriften. En arrangør skal sørge for at alle som er til stede på et arrangement skal kunne holde minst 1 meter til andre som ikke er i samme husstand målt fra skulder til skulder. Arrangør skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand enn det, jf. § 13c. Det finnes noen unntak, blant annet:

 • hustandsmedlemmer
 • personer som er i samme kohort i barnehage eller barneskole
 • toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring avidrettsarrangement
 • personer under 20 år som deltar på aktivitetsleir, kulturskole, leirskole,skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, og de som står for arrangementene
 • utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region dersom region brukes som geografisk avgrensning
 • utøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av internasjonale idrettskonkurranser etter § 6f

For personer over 20 år gjelder unntaket kun ved ordinære treninger, og ikke ved idrettsarrangementer. Kommunene kan innføre strengere regler lokalt, jf. rundskriv om forslag til lokale smitteverntiltak.

Er det fortsatt stavlengden som gjelder i skianlegg?

Ja ute, men ikke inne. De til enhver tid gjeldende lokale regler skal følges.


Kan man fylle stolheis, sitte to i t-heis og fylle gondol dersom man bruker munnbind?

Nei. 1 meteren gjelder. Den er det mest effektive tiltaket for å forebygge smitte. Gjester skal holde 1 meters avstand til andre enn eget reisefølge og egne hustandsmedlemmer, samt generelt redusere kontakt mellom personer

Stolheis: Det skal være ett sete mellom fremmede. Husstandsmedlemmer og reisefølge kan kjøre sammen

T-krok: Kun en person på hver krok. Husstandsmedlemmer og reisefølge kan kjøre sammen

Gondol: Husstandsmedlemmer og reisefølge kan kjøre sammen.

Unntak for avstand i heis:

 • hustandsmedlemmer
 • personer som er i samme kohort i barnehage eller barneskolepersoner under 20 år som deltar på aktivitetsleir, kulturskole, leirskole,skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, og de som står forarrangementene. Men bare unntatt når aktiviteten krever det.

For personer over 20 år gjelder unntaket kun ved ordinære treninger, og ikke ved idrettsarrangementer.

Bruk av munnbind eller tøymunnbind er anbefalt i visse situasjoner i områder med økende eller høyt smittepress når det ikke kan holdes avstand.

Myndighetene understreker at ved alle grader av smittepress er det viktigste tiltaket å legge til rette for å kunne opprettholde minst 1 meters avstand.

Der det ikke er mulig, kan bruk av munnbind redusere risiko for smitte, men vil ikke kunne erstatte avstand som tiltak.

Det samme gjelder i køen. Man må holde 1 meters avstand. Munnbind kan ikke erstatte dette.

Kan alpinanleggene ta imot treningsgrupper fra andre kommuner når trening er forbudt i kommunen vår?

Nei, treningsgrupper må sjekke gjeldende regler i kommunen de skal reise til i tillegg til kommunen de kommer fra.

Hvem er ansvarlig for smittesporing?

Kommunen skal sørge for at alle nærkontakter til påviste tilfeller av covid-19 i egen kommune spores opp, jf. smittevernloven §3-6. Kommunen identifiserer og kontakter andre som kan være smittet.

Trenger personer fra andre land med fritidseiendom i Norden å gå i 10 dagers karantene ved innreise til Norge?

Ja, jf. justerte råd fra regjeringen 10. november.

Kan en vennegjeng på flere enn 6 personer reservere og bo i samme hytte/leilighet?

Leide hytter går som privat bosted og da maks fem personer. I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn, men 1 metern skal overholdes. Dette er strenge, men nødvendige tiltak for å snu den smitteutviklingen vi har sett de siste ukene.

Den nasjonale anbefalinger på max 5 gjester åpner for at to familier skal kunne møtes. Slik smittesituasjonen er nå bør vennegjenger bestående av flere enn to husstander hverken leie hytte eller reise på hyttetur sammen. Snur trenden vil dette trolig gradvis lempes på.

Er det krav til å fremlegge negativ test ved ankomst til Norge, og hvem gjelder i så fall dette kravet for?

Personer som ikke er norske statsborgere og som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal som hovedregel ved innreise fremvise en attest som viser negativ test for SARS-Co V-2. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt ikke senere enn 72 timer før ankomst til Norge. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk. Dersom kravene ikke er oppfylt, kan personen bortvises fra landet. Les mer her.

Hva må dokumenteres ved innreise?

En attest som viser negativ test for SARS-CoV-2. Dette kravet gjelder ikke for norske statsborgere og det gjelder flere andre unntak. Dokumentasjon på egnet oppholdssted for å gjennomføre karantenen. Dette kravet gjelder personer som ikke plikter å oppholde seg på karantenehotell. Unntak for opphold på karantenehotell gjelder:

 • de som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted.
 •  de som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden

Kan gjester eller ansatte som reiste sammen deler rom mens de er i karantene?

Alle i karantene skal innkvarteres i enerom i tråd med gjeldende regelverk. Man kan kun dele rom i karantene dersom de normalt sett bor sammen (søsken/par/kjærester), og dersom begge er i samme karantenesituasjon, ellers bør de holde avstand også under karantenetid. Dette fordi man ser økt smitte innad i husstander der enkelte er i karantene og andre ikke.

Hva slags sted er egnet for karantene?

 • Det vanligste er å gjennomføre karantene i eget hjem. Det bør være mulig å unngå kontakt med andre voksne i husstanden.
 • For at et annet oppholdssted enn hjemmet skal egne seg, må det være mulig å unngå kontakt med andre enn de du vanligvis bor sammen med.
 • Studentboliger/-hybler/-kollektiv kan være egnet som oppholdssted dersom dette er personens eget hjem. Man bør da tilstrebe avstand til andre og minst mulig bruk av fellesarealer. Kommunelegen kan gjøre vurderinger rundt egnethet av boligen når personen defineres som nærkontakt.
 • Overnattingssteder der man må omgås andre gjester, er ikke egnet for
  karantene. Opphold i campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser uten eget bad/toalett og kjøkken godtas ikke som adresse for gjennomføring av karantenetiden hvis man må dele fasiliteter med andre personer enn de nærmeste/reisefølget. Det samme gjelder opphold på adresser der man må dele rom/fasiliteter med andre enn de man vanligvis bor sammen med, for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.

“Brakkebyer” kan være egnet som oppholdssted, forutsatt at man har enerom med eget bad/toalett/kjøkken, eventuelt har organisert matlevering.

Noen ukependler til Sverige pga. jobbsituasjon, hvilke regler gjelder da? Innreisekarantene eller testing i tråd med reglene for ukependling?

Unntaket i covid-19 forskriften §6b kan kun brukes hvis man reiser minst hver 10 dag og mer enn en gang. Hvis man reiser mer sjeldent enn det så skal man i innreisekarantene i egen bostad eller på karantenehotell.

Hvilke regler gjelder mens man er i nærkontakt eller innreisekarantene?

 • Du skal være i karantene i 10 døgn etter siste kontakt med den syke eller etter ankomst til Norge. Les mer om egnet sted for karantene nedenfor.
 • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene, bør teste seg.
 • Du kan omgås barn du bor sammen med som normalt, men hold avstand (over 1 meter) til andre voksne og unngå besøk.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, tung pust eller mister smaks- eller luktesansen mens du er i karantene, regnes du som sannsynlig smittet av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg hjemme i påvente av prøvesvar. Hvis du har husstandsmedlemmer, anbefales det at den/de er i karantene til prøvesvaret foreligger.
 • Ved positiv test fortsetter du hjemmeisoleringen, og det skal gjøres full smitteoppsporing. Ved negativ test fortsetter du karantenen som planlagt, men karantenen opphører for dine husstandsmedlemmer.

Må vi registrere oss som gjester?

For å lette helsemyndighetenes arbeid med smittesporing kan anlegg som har mulighet for det, etablere systemer for å registrere gjester. Dette kan, der det er mulig, gjøres gjennom:

 • å legge til rette for å registrere besøkende i anleggene, f.eks. ved kjøp av alle typer heiskort: dagskort, ukekort og sesongkort. Registreringen kan gjøres elektronisk eller manuelt avhengig av anleggets størrelse og tilgjengelige elektroniske løsninger.

Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir
kontaktopplysninger. Kilde: Helsedirektoratet

Registreringen oppbevares i 14 dager for å lette myndighetenes smittesporing ved et eventuelt utbrudd. Gjestene skal informeres om at informasjon lagres i 14 dager og oversikten skal oppbevares på en forsvarlig måte.

Må servering skje ved bord?

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Les mer her.

Må alkohol både bestilles og serveres ved bord? Alltså kan alkohol bestilles og betales i baren for så å serveres av personalet ved bordet?

Ja, alkohol må både bestilles, betales og serveres ved bordet.

Er det lov med buffet?

Ja, det er lov. Ved servering av mat og alkoholfri drikke som buffet, skal råd om trygg servering fra buffet og salatbar skal følges (fhi.no).

Dersom serveringsstedet har buffet-servering gjelder disse rådene i tillegg:

 • Tilrettelegg for 1 meters avstand mellom gjester, for eksempel med oppmerking eller andre tiltak
 • Del gjestene inn i grupper som får servering til ulike tidspunkt
 • Ha hånddesinfeksjon tilgjengelig både før og etter buffeten
 • Bytt ut serveringsbestikk jevnlig
 • Felles kontaktpunkter bør bli rengjort/desinfisert regelmessig

Kan vennegjenger velge å se bort fra 1 metern på restaurant?

Det er ikke greit å gi alternativ til å bryte kravet på 1 meter ved bordplassering. Restauranter/serveringssteder skal oppfordre til og legge til rette for at gjester og ansatte skal kunne holde 1 meters avstand. Familier/husstander og barneskole barn som går i samme klasse kan sitte tettere. Det påligger også gjestene er individuelt ansvar å sørge for å overholde 1 metern. Mingling til andre bord er heller ikke ok.

Kan kohorter inn til 20 personer sitte tett sammen ved f.eks. ett langbord?

Nei. Det skal være 1 meter avstand mellom folk som ikke er i same husstand

Kan varmestue holde åpen?

Ja, men det er de samme reglene som gjelder, og de ansvarlig må sørge for at:

 • Antall personer som er til stede samtidig må være tilpasset størrelsen på lokalet. Det skal være mulig for gjester til å holde minst 1 meters avstand.
 • Unngå trengsel ved inngang, garderobe, på toalettet, ved bordet og ellers i lokalet.
 • Mulighet for håndhygiene må være lett tilgjengeligHusk å gjennomgå renholdsrutinene.

Hvilke råd gjelder for treningssamlinger?

For å bidra til samfunnets felles innsats for å få smittesituasjonen under kontroll anbefaler Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner at det ikke gjennomføres treningssamlinger med mer enn inntil 20 personer. Denne anbefalingen gjelder inntil smittesituasjonen er kommet under kontroll og myndighetene løsner opp i sin anbefaling om minst mulig sosial kontakt.

Foresattes deltakelse

Foresatte bør unngå å oppholde seg i fellesarealer tilknyttet arrangementet/aktiviteten utover det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting. Foresatte bør også holde minst 1 meters avstand til andre barn og voksne.

Levering og henting

Deltakerne bør ikke møte opp til arrangementer/aktiviteten før planlagt oppstart. Deltakerne bør forlate aktivitetsområdet med en gang etter arrangementet/aktiviteten er slutt. Slik unngår du samlinger i for store grupper, og sørger for at anbefalinger om avstand mellom personer og grupper følges.

Alle bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport til og fra aktiviteten. Dersom felles transport benyttes, bør smittevernrådene kunne ivaretas, inkludert å holde seg til de gruppene barna skal være i på arrangementet/aktiviteten.

Mer informasjon om smittevern og organiserte idrettsaktiviteter

For mer informasjon om smittevernråd i forbindelse med organiserte idrettsaktiviteter, se Idrett og trening og Veileder i smittevern for idrett (Helsedirektoratet). Mange kultur-, idretts- og aktivitetsforeninger informasjon om koronautbruddet på sine nettsider.

Fritak fra avstandskrav for barn og unge

Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen er unntatt fra avstandskravet på arrangementer. For enkelte arrangementer og aktiviteter kan også andre personer under 20 år unntas fra avstandskravet der det er til hinder for normal utførelse av aktiviteten, i henhold til covid-19-forskriften.

Dette gjelder:
1. a) personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet,

2. b) dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år ved gjennomføring av kulturarrangement, dersom disse ellers trener eller øver sammen og

3. c) utøvere under 20 år som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning, samt støtteapparat og dommere.

Hvor mange kan være til stede på et arrangement?

Fra 9. november 2020 gjelder følgende antallsbegrensninger for arrangementer, jf. covid-19- forskriften § 13 a:

 • 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, som for eksempel sammenkomster for familie, venner og bekjente
 • 50 personer på innendørs arrangement som for eksempel idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger hvor ikke alle sitter i fastmonterte seter.
 • 200 personer på innendørs arrangement som for eksempel idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger forutsatt at alle sitter i fastmonterte seter.
 • 600 personer på utendørs arrangement, forutsatt at alle i publikum sitter i fastmonterte seter, deltakerne er fordelt i grupper med inntil 200 personer, og det hele tiden er minst to meter avstand mellom gruppene

Kan jeg blir stilt strafferettslig ansvarlig hvis jeg ikke følger opp smittevernet?

Ja. Covid-19 forskriften § 19 sier at forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1. Dette gjelder både gjest, virksomhet, arrangør etc.Brudd på smittevernreglene kan også medføre erstatningsansvar. Krav kan reises av enhver som har lidd et økonomisk tap som følge av anleggets overtredelse av reglene. Dette gjelder både gjest, virksomhet, arrangør etc.