Norske alpinanlegg stenges

Som en direkte følge av Koronapandemien er nå mange norske alpinanlegg stengt og flere avgjørelser tas fortløpende med hensyn til flere stenginger etter råd fra Regjering og helsemyndigheter i Norge.

Den norske befolkningen er bedt om å holde seg i ro og unngå unødvendig kontakt med andre. Vi skal også begrense fritidsreiser og reiser med kollektiv trafikk. Dette gjelder også for ansatte og gjester i alpinanlegg, og fokus hos stengte anlegg er å redusere smitterisiko etter pålegg fra kommunelege.

Avgjørelsen gjelder for de kommuner og anlegg som har fått pålegg av kommunelegen om stenging, eller anlegg som har stengt på egen avgjørelse.  Noen anlegg har stengt for resten av sesongen og hos noen gjelder stenging fram til og med 27mars i første omgang, med mulighet for forlengelse dersom pålegg blir videreført. Sjekk anleggets sider for mer konkret informasjon om datoer.

HVA GJØR DU SOM GJEST?

For dere som er gjester, har kjøpt heiskort eller har bestilt opphold i anleggene våre:

Vi ber om at gjester ikke kontakter anleggene per telefon da de jobber med å få full oversikt. Henvendelser bes gjøres via e-post. Sjekk også anleggenes sider for oppdatert informasjon som legges ut fortløpende. Vi oppfordrer til å utvise tålmodighet og forståelse for at det kan ta litt tid å få tilbakemelding, og ber folk besinne seg ved henvendelser i sosiale medier. Det er mange som er i en krevende og uoversiktlig situasjon nå, også med permitteringer og hjemmekontor så det kan være tidkrevende å nå ut med oppdatert informasjon. Veiledninger til ansatte og publikum er også i stadig endring ettersom myndigheter også har regelverk og retningslinjer for reiseliv og arbeidsgivere i endring i denne situasjonen.

HVA NÅ?

Dersom du er norsk gjest og allerede bor på en destinasjon, følger du retningslinjene om videre opphold på anleggets eller kommunen du er i sine sider. Dersom du er norsk gjest som vurderer å dra til fjells, henviser vi til kommunens ønsker om at det nå kun skal være innbyggerne med bostedsadresse som  bor i kommunen. Dette er med tanke på kapasiteten hos helsetjenesten som er under sterkt press og vi henstiller alle til å vise respekt for dette.

Dersom du er utenlandsk gjest som allerede bor hos oss anbefaler vi hjemreise for å unngå eventuelle utfordringer dersom grensene blir stengt. Vi anmoder utenlandske gjester som vurderer å besøke norske skidestinasjoner om å bli hjemme. Alle gjester som kommer fra land utenom Norden blir satt i karantene. Mer om dette her: https://www.visitnorway.no/planlegg-reisen/informasjon-om-koronaviruset/

Når dette er sagt vet vi ikke hva som skjer etter disse første to ukene, men vi vil oppdatere denne siden fortløpende.

REFUSJONER OG AVBESTILLINGER

Når det gjelder refusjoner og avbestillinger avventer vi et felles svar fra reiselivsbransjen på hvordan alpindestinasjonene og alpinanleggene skal forholde seg til dette. I påvente av det anbefaler vi alle å ta kontakt med sine forsikringsselskap og henviser videre til anleggenes egne salgsbetingelser i forbindelse med heiskortkjøp og bookinger. I slike tilfeller viser destinasjonene til force majeure i sine salgsbetingelser.

Vi beklager på det sterkeste ulempene dette medfører for våre skiglade gjester. I en slik situasjon er det viktig at alle bidrar for å hindre økt smitte i Norge. Tusen takk for ditt bidrag og forståelse i en krevende tid også for oss.

Camilla Sylling Clausen
Generalsekretær
Alpinanleggenes Landsforening