Alpinnæringen ber om krisepakke

Alpinanleggenes Landsforening og Norske Fjell SA sendte i dag på vegne av en hardt rammet alpinbransje en forespørsel til Regjeringen om en krisepakke som skal dekke opp for tapt heiskortomsetning under Korona-krisen. Nå håper vi at våre folkevalgte gjør gode og viktige vurderinger, og raske beslutninger i denne krevende situasjonen

Les brevet her:

Alpinanleggene I Norge er svært viktige som grunnlag for reiselivet i Norge i vinterhalvåret. Det er skianleggene som gjør at alpinbasert reiseliv og aktiviteter tilknyttet dette eksisterer og forsterkes i fjell-destinasjonene. Det finnes mange rapporter som viser de store økonomiske ringvirkningene av reiselivet knyttet til sysselsetting og en underskog av annet næringsliv og leverandører i distriktene.

Våre alpinanlegg er også grunnleggende viktig for alpin idrett og for den lokale folkehelsen der mindre anlegg fungerer som aktivitetsarena for barn og unge med deres familier. Annen idrett har allerede fått hjelp i form av krisepakke fra Regjeringen på 900 millioner kr. Alpinanlegg og vår aktivitet faller nå mellom to stoler, idet de aktive benytter kommersielle anlegg til sin aktivitet.

Det finnes 357 skianlegg i Norge. Dersom et flertall av disse ikke kan startes opp igjen fordi de har blitt rammet av konkurs, vil det bli svært vanskelig for destinasjoner og kommuner å reetablere reiseliv og tilknyttet næringsliv. Verdifull kompetanse vil forsvinne, anlegg vil lide under mangelfullt vedlikehold og det vil ta tid å reetablere gjesters besøksmønster. Dette er spesielt beklagelig når vi blant annet grunnet svak kronekurs kan anta at den norske turismen vil kunne ha store muligheter i fremtiden.

Norges samlede omsetning knyttet til heiskort utgjør omkring 1 300 000 000,- basert på de siste årenes omsetningsstatistikk. I tillegg kommer anleggenes salg av mat, overnatting, skiskole, skiutleie etc. som også nå er tapte inntekter for resten av sesongen etter koronautbruddet og pålegg om stenging. En del av sesongen har gått, men foreløpige anslag tilsier at omkring 33 % av heiskortomsetningen er tapt pga. stengte anlegg. Vi har da ikke regnet inn en forventet omsetningsøkning. Hos de større destinasjonene kan man gange heiskortomsetningen med 6 så får man verdiskapning per destinasjon, som nå synliggjør det totale tapet der.

Årets omsetning for skianleggene er ikke nok til å drive over sommeren med investeringer og vedlikehold etter gjeldende krav, for å starte opp for en vanlig sesong til høsten. Det er nettopp denne likviditeten som er nødvendig for å drive gjennom dager uten omsetning som nå er borte. Svært mange anlegg driver også større eller mindre virksomhet vår, sommer og høst. Mye av denne omsetningen vil nå opplagt bli borte, antakelig i sin helhet.

Det er også sannsynlig at situasjonen knyttet til Korona-viruset vil medføre omsetningssvikt også for neste sesong. Det er svært vanskelig å redusere kostnader i takt med en nedgang i omsetning da en stor del av kostnads-massen i et heisanlegg er faste.

De generelle hjelpepakkene og tiltak som allerede er gjort kjent vil til en viss grad også gi bidrag til vår bransje på lengre sikt. Dessverre er det slik at den økonomiske virkningen av tiltakene har en begrenset effekt for de akutte problemene alpinbransjen nå står ovenfor.

Dersom bransjen blir tilført ekstraordinære midler tilsvarende omsetningssvikten i heiskortsalget på linje med tapte billettinntekter i kulturlivet, vil det gi alpinanleggene en livsviktig støtte i en krevende tid. Dette vil være viktig å kunne beholde ansatte, slik at vedlikehold, planlegging og oppstart for neste sesong kan gjøres. En krisepakke i størrelsesorden 400 millioner vil være reddende vil kunne sikre videre drift for mange alpinanlegg, og vi kan ta folk tilbake i arbeide så snart retningslinjene fra helsemyndighetene tillater dette.

For Staten bør regnestykket ikke være vanskelig. Mange ansatte er likevel permittert, og det må opplagt være bedre at folk er i arbeid enn at de er permittert. Ringvirkningene i de ulike lokalsamfunnene av stengte og konkursrammede anlegg blir katastrofale, der skadevirkningene i forhold til arbeidsløshet og omsetningssvikt i næringen, langt vil overstige 400 mill.

Vi ser nå frem til gode og viktige vurderinger, og raske tiltak fra våre folkevalgte i denne krevende situasjonen også for oss.

Vennlig hilsen
Camilla Sylling Clausen
Generalsekretær
Alpinanleggenes Landsforening
Styreleder Norske Fjell SA